Duom

Demya piej ya a fi wah nesiseri aatikl.
Fram Wikipidia

Dezat Sa'aara - Moritania

.

Duom a wah fiicha ina chrokcharal jaaloji we kansis a simechrikal antiklain we intasek wananeda a deh rispektiv iepex.