Tämä on suositeltu artikkeli

Chrien

Frahn Wikipidia
Jomp go a: navigieshan, saach

Chrien a wah faam a riel chanspuot we kansis a siiriz a viikl we yuujali ron pah riel chrak fi chanspuot kaago ar pasinja.