Blainis

Demya piej ya a fi wah nesiseri aatikl.
Fram Wikipidia

Vijual impierment, aalso nuo az vijan impierment ar vijan laas, a dikriis abiliti fi si tu wah digrii we kaaz prablem we kyaah fix bai yuujal miinz, laka petikl.