Bayoteknalaji

Demya piej ya a fi wah nesiseri aatikl.
Fram Wikipidia

Bayoteknalaji a di yuus a libm sistim ah aaganizim fi divelop ar mek prodok, ar "eni teknalajikal aplikieshan we yuuz bailajikal sistim, libm aaganizim ar dirivitiv frani, fi mek ar madifai prodok ar pruoses fi spisifik yuus" (UN Kanvenshan pah Bailajikal Daivoersiti, Aatikl 2). Dipen pah di tuul ah aplikieshan, muotaim iwobalap wid di (rilietid) fiil a bayoinjinierin, bayomedikal injinierin, bayomanifakcharin, esechra.