Atam

Demya piej ya a fi wah nesiseri aatikl.
Fram Wikipidia

Atam a di sumaalis kanstityuent yuunit a aadineri mata we ab di prapati a wah kimikal eliment. Ebri salid, likuid, gias, ah plazma kompuoz a nyuuchral ar ayonaiz atam. Atamdem sumaal-sumaal; tipikal saiz a rong 100 pm (ten-biliant a wah miita, ina di shaat skiel). Ousomeba, atam no ab no wel-difain bongjri, ah a nof difrah wie fi difain deh saiz we gi difrah bot kluos valiu.