Asid

Demya piej ya a fi wah nesiseri aatikl.
Fram Wikipidia

Asid (frah di Latn acidus/acēre miinin sowa) a kimikal sobstans uufa akwios saluushan kiaraktaraiz bai a sowa ties, di abiliti fi ton bluu litmos red, ah di abiliti fi riak wid bies ah soertn metal (laka kialsiom) fi faam saalt. Akwios saluushan a wah asid we ab pH a les dah 7 ah azwel koluokwial refa tu az 'asid' (laka se 'dizalv ina asid'), wails di schrik definishan refa onggl tu di salyuut. Asid yuujali kantien wah aijrojen atam ban tu a kimikal chokcha we stil enajetikali fievarebl afta laas a H+ (pazitiv aijrojen ayon ar pruotan). Luowa pH miin aya asiditi, ah so a aya kansenchrieshan a pazitiv aijrojen ayon ina di saluushan. Kimikal ar suostans we ab di prapati a asid se fi bi asidik.