Adishan

Demya piej ya a fi wah nesiseri aatikl.
Fram Wikipidia

3 + 2 = 5 wid apl, wah papila chais ina texbuk[1]

Adishan (muotaim signifai bai di plos simbal "+") a wan a di fuo biesik aparieshan a haritmitik, wails di hadawandem a sobchakshan, moltiplikieshan ah divijan. Di hadishan a tuu wuol nomba a di tuotal amount a demde kuantiti kombain. Fi egzampl, ina di picha pah di rait, a wah kombinieshan a chrii hapl ah tuu hapl tugiada, fi mek a tuotal a faib apl. Dis abzavieshan ikuivalent tu di matimatikal expreshan "3 + 2 = 5", dat a "3 had 2 hiikual tu 5".

Refrans[change up | change up di source]

  1. From Enderton (p.138): "...silek tuu set K ah L wid kyaad K = 2 ah kyaad L = 3. Set a fingga andi; set a hapl prefa bai texbuk."