Demya piej ya a fi wah nesiseri aatikl.

Aatizam

Fram Wikipidia
Jump to navigation Jump to search

Aatizam a wah nyuurodivelopmental disaada kiaraktaraiz bai impier suoshal intarakshan, voerbal ah nan-voerbal komiunikieshan, ah rischiktid ah ripetitiv biyevia.